-1 by RazX, +1 by Fakresh Al Lamash, +1 by JIMMYbumrush, -1 by Htos1av, +1 by Rodenthideout, +1 by dortmunda, +1 by Johns975