All aboard the zero fux bus

Bus drives through flooded streets of Guangzhou.

Adicionado:

Por: plokiju (19422.40)

Etiqueta: Bus drives through flooded streets of Guangzhou passengers

Lugar: Shenzhen, China