Leif Erikson Day, Phila. 10.10.09

Various white supremacists gather at the Leif Erikson statue, Philadelphia