Serbia - Slovenia: 17-19 ~ 3x3 EuroTour Masculine Final 2016 - Men's Basketball - Bucharest - Romania

Serbia - Slovenia: 17-19 ~ 3x3 EuroTour Masculine Final 2016 - Men's Basketball - Bucharest - Romania.

Added:

By: AdiLeak (135.80)

Tags: serbia, slovenia, 3x3 eurotour, 3x3 fiba, 3x3, 3x3 basket, 3x3 basketball, basketball, final, masculine final, bucharest, romania, 2016

Location: United States

Replies:

Liveleak on Facebook

Advertisers