To understand Ukraine by Rolandas Paulauskas

To understand Ukraine by Rolandas PaulauskasRolandas Paulauskas (born the 6th of August 1954 near Kretinga, Lithuania) is a politician, journalist, editor, and signatory of the 1990 Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.[1][2]

References
[list=1][*][1] (Lithuanian)Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos AKTO Dël Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo signataras Rolandas Paulauskas". Seimas of the Republic of Lithuania[/*][*][2] (Lithuanian)"Rolandas PAULAUSKAS" Seimas of the Republic of Lithuania[/*][/list]