gordo freak show,with hardcore band!

Brasil / band name: Facada