Пропусна ли МОСВ срока за ОТГОВОР към Р.Сърбия

Министър Нено Димов твърди, че НЕ Е ПРОПУСНАТ СРОКА ЗА ОТГОВОР...
В следващото интервю г-жа Силвия Димитрова - Директор дирекция ЕО и ОВОС, твърди точно обратното на Министър Ненов..
Отрича МОСВ да е нарушило сроковете, тъй като такива в Конвенцията срокове не са посочени. Имало само „разумен срок”!
На кого да вярваме - на Министъра или на неговата подчинена?!

Loading...

добавленный:

от: Rodolubez (0.00)

теги: Западни покрайнини, Босилеград

Местоположение : 1225 N Haverhill Rd, El Dorado, KS 67042, USA

Loading...