CIA backed soldiers beating woman during pro CIA/NATO coup

During turkish coup

Adicionado:

Por: nobodybro (203.20)

Etiqueta: CIA,USA,obama,russia,putin,turkey,erdogan,coup,soldiers,gulen,nato,syria,iran,iraq,isis,is

Lugar: Turkey