ARS kaster ut SIAN

SIAN uønsket på offentlig møte i regi av Antirasistisk Senter

Vestlige frihetsverdier står lavt i kurs hos ARS. Opptaket viser Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Vivian Brattsti Sørensen mfl.
Se sian.no/artikkel/antirasistisk-senter-sprer-hat-intoleranse-

Loading...

Added:

By: Lars Thorsen (0.00)

Your account has no permission to add replies to this thread!
Liveleak does not tolerate racist comments and attacking or impersonating members - if you do spot comments that fall into this category, please report. Please review our commenting rules here
no replies yet
Loading...

Liveleak on Facebook